Mobirise


ESKÜVŐ


A házasság Isten ajándéka egy férfi és egy nő életre szóló egymás melletti elközeleződésére, szövetség kötésére. A református esküvő nem a házasság megötését jelenti, hanem a házasságra való áldáskérés. Emiatt is szükséges, hogy a templomi esküvőt megelőzze a polgári házasságkötés. Református esküvőhöz szükséges, hogy legalább az egyik fél konfirmált református legyen, illetve mind a vőlegény, mind a menyasszony egyházfenntartói járuléka 3 évre visszamenőleg rendezve legyen. Az esetleges elmaradás az esküvőt megelőzően pótolható, vagy a keresztelésnél leírt módon igazolás is hozható.

Az esküvői szándékot minél előbb - legalább fél évvel előre - be kell jelenteni a lelkipásztornál a jelentkezési lapon. A házasságkötést egy 4 alkalomból álló jegyesbeszélgetés előzi meg a lelkipásztorral egyeztetett időpontokban, illetve kiváltható a gyülekzetünkben szervezett "Házasság művészete" alkalmon való részvétellel. A házassági eskü szövegét (a gombra kattinva letölthető) a feleknek javasolt megtanulniuk. Az egyházi esküvő stólaköteles - jelenleg 20.000 Ft. A kántori díj ezen felül 5.000 Ft. Minden további információért keressék személyesen a lelkipásztort!


KERESZTELÉSGyermekkeresztség:
Gyülekezetünkben a gyermekkeresztség feltétele, hogy legalább egyik szülő református legyen. A kereszteltetési szándékot legkésőbb a keresztelést megelőzően egy hónappal be kell jelenteni a lelkipásztornál. Fontos, hogy mind a szülők, mind a leendő keresztszülők legalább 3 évre visszamenőleg egyházfenntartók legyenek. Amennyiben e tekintetben elmaradásuk van, úgy azt a keresztelés előtt egy összegben pótolhatják. Ha a szülők, vagy keresztszülők más felekezethez tartoznak, illetve más településen élnek, úgy a lelkipásztor által adott igazolást kérünk kitöltetni a lekóhely, vagy felekezet szerinti lelkipásztorral arról, hogy az ottani gyülekezetnek fizető egyháztagjai.

A keresztelést egy a lelkipásztorral folytatott személyes beszélgetés előzi meg, illetve kérjük, hogy a keresztelést megelőző istentiszteleten vegyenek részt a szülők, leendő keresztszülők, melyet követően a szertartás menetét beszéljük át. A keresztség sákramentum, tehát az úrvacsorához hasonlóan nem kell érte fizetni! Gyermekkeresztség legkésőbb a gyermmek 8 éves koráig kérhető. Ezt követően a felnőtt keresztség szabályai az irányadók.


Felnőtt keresztség:
A más felekezetben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe vízzel történt keresztelést áttérés esetén nem kell megismételni. Az áttérés, illetve a református felekezet melletti elköteleződés felnőtt (azaz 14 éves kor felett) minden esetben konfirmációhoz kötött. A felnőtt keresztség - amennyiben szükséges - tehát minden esetben csak konfirmációval egybekötve kérhető.

TEMETÉS


A református temetés elsősorban Isten igéjéről és a feltámadásba vetett hitünkről való bizonyságtétel annak kapcsán, hogy valakitől búcsút veszünk. Hisszük, hogy Isten az élet és a halál Ura, akinek hatalma van a halál fölött, és akinél vannak "a halál és a pokol kulcsai" (Jel 1,18). Hisszük, hogy Isten szava az egyedüli erőt adó és vigasztaló szó az emberi lélek egyik legnagyobb fájdalmában, a gyászban.

A temetés időpontját a temetkezési vállakozóval történt egyeztetés után a lelkipásztorral mielőbb egyeztetni kell. A temetés stólaköteles, jelenleg 20.000 Ft-ot kell az egyházközségnél fizetni. Ezen felül rendelhető a temetési harangozás Géczi Istvánné Makai Katalinnál. Harangozás abban az esetben kérhető, ha az elhunyt fenntartói járuléka legalább 10 évre visszamenőleg rendezett. Az elmaradt évek fizetése a harangozás kérése kapcsán pótolható.

Harangozás: Amennyiben az elhunyt nem volt egyházfenntartó és utólag sem kívánják elmaradását rendezni, úgy csupán egy hírharang (6000 Ft) és egy temetési harang (ugyancsak 6000 Ft) rendeltő a temetés kapcsán.