ESKÜVŐ


A házasság Isten ajándéka egy férfi és egy nő életre szóló egymás melletti elköteleződésére, szövetségkötésére. A református esküvő nem a házasság megkötését jelenti, hanem a házasságra való áldáskérés. Emiatt is szükséges, hogy a templomi esküvőt megelőzze a polgári házasságkötés. Református esküvőhöz szükséges, hogy legalább az egyik fél konfirmált, református legyen, illetve mind a vőlegény, mind a menyasszony egyházfenntartói járuléka 3 évre visszamenőleg rendezett legyen. Az esetleges elmaradás az esküvőt megelőzően pótolható, vagy a keresztelésnél leírt módon igazolás is hozható.

Az esküvői szándékot minél előbb - legalább fél évvel előre - be kell jelenteni a jelentkezési lapon a lelkipásztornál. A házasságkötést egy 4 alkalomból álló jegyesbeszélgetés előzi meg a lelkipásztorral egyeztetett időpontokban, illetve kiváltható a gyülekezetünkben szervezett "Házasság művészete" alkalmon való részvétellel. A házassági eskü szövegét (a gombra kattintva letölthető) a feleknek javasolt megtanulniuk. Az egyházi esküvő stólaköteles - jelenleg 20.000 Ft. A kántori díj ezen felül 5.000 Ft. Minden további információért keressék személyesen a lelkipásztort!


KERESZTELÉSGyermekkeresztség:
Gyülekezetünkben a gyermekkeresztség feltétele, hogy legalább egyik szülő református legyen. A kereszteltetési szándékot legkésőbb a keresztelést megelőzően egy hónappal be kell jelenteni a lelkipásztornál. Fontos, hogy mind a szülők, mind a leendő keresztszülők legalább 3 évre visszamenőleg egyházfenntartók legyenek. Amennyiben e tekintetben elmaradásuk van, úgy azt a keresztelés előtt egy összegben pótolhatják. Ha a szülők, vagy keresztszülők más felekezethez tartoznak, illetve más településen élnek, úgy a lelkipásztor által adott igazolást kérünk kitöltetni a lakóhely, vagy felekezet szerinti lelkipásztorral arról, hogy az ottani gyülekezet fizető egyháztagjai.

A keresztelést egy a lelkipásztorral folytatott személyes beszélgetés előzi meg, illetve kérjük, hogy a keresztelést megelőző istentiszteleten vegyenek részt a szülők, leendő keresztszülők, melyet követően a szertartás menetét beszéljük át. A keresztség sákramentum, tehát az úrvacsorához hasonlóan nem kell érte fizetni! Gyermekkeresztség legkésőbb a gyermek 8 éves koráig kérhető. Ezt követően a felnőtt keresztség szabályai az irányadók.


Felnőtt keresztség:
A más felekezetben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe vízzel történt keresztelést áttérés esetén nem kell megismételni. Az áttérés, illetve a református felekezet melletti elköteleződés felnőtt (azaz 14 éves kor felett) minden esetben konfirmációhoz kötött. A felnőtt keresztség - amennyiben szükséges - tehát minden esetben csak konfirmációval egybekötve kérhető.

TEMETÉS


A református temetés elsősorban Isten igéjéről és a feltámadásba vetett hitünkről való bizonyságtétel annak kapcsán, hogy valakitől búcsút veszünk. Hisszük, hogy Isten az élet és a halál Ura, akinek hatalma van a halál fölött, és akinél vannak "a halál és a pokol kulcsai" (Jel 1,18). Hisszük, hogy Isten szava az egyedüli erőt adó és vigasztaló szó az emberi lélek egyik legnagyobb fájdalmában, a gyászban.

A temetés időpontját a temetkezési vállakozóval történt egyeztetés után a lelkipásztorral mielőbb egyeztetni kell. A temetés stólaköteles, jelenleg 20.000 Ft-ot kell az egyházközségnél fizetni. Ezen felül kérhető a temetési harangozás Géczi Istvánné Makai Katalinnál. Harangozás abban az esetben kérhető, ha az elhunyt fenntartói járuléka legalább 10 évre visszamenőleg rendezett. Az elmaradt évek fizetése a harangozás kérése kapcsán is pótolható.

Harangozás: Amennyiben az elhunyt nem volt egyházfenntartó és utólag sem kívánják elmaradását rendezni, úgy csupán egy hírharang (8000 Ft) és egy temetési harang (ugyancsak 8000 Ft) kérhető. 

Created with Mobirise website template