Mobirise

Gyülekezetünk presbiterei és lelkipásztora

Presbitériumunk 10 fő presbiter, és 1 pótpresbiter

Az egyházközség elnöksége:
Nagy János lelkipásztor és Vajer Ferencné főgondnok

Presbitereink:
Baksa-Galó Éva , Besenczi Jánosné, Besenczi Melinda, Géczi István, Kissné Gelencsér Klára, Kovács Istvánné, Madár Jánosné, Tarczal János, Wolf Istvánné

Pótpresbiter:
Hollóssy Olga 

The website was made with Mobirise