free css templates
Mobirise

Gyülekezetünk presbiterei és lelkipásztora

Presbitériumunk 10 fő presbiter, és 2 pótpresbiter

Az egyházközség elnöksége:
Nagy János lelkipásztor és Vajer Ferencné gondnok

Presbitereink:
Baksa-Galó Éva , Besenczi Jánosné, Besenczi Melinda, Géczi István, Kissné Gelencsér Klára, Kovács Istvánné, Somogyi Viktor, Tarczal János, Wolf Istvánné

Pótpresbiterek:
Hollóssy Olga, Madár Jánosné